Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Đại học Huế -Nguyễn Thị Bích Ngọc, Lê Văn Vinh, Thái Phan Vàng Anh, Nguyễn Thị Ngọc Cẩm, Lâm Hoàng My, Cao Thị Xuân Liên, Lê Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Thị Bích Hằng, Nguyễn Thanh Sỹ, Nguyễn Hoàng Đông
Giá ebook: 25,000 VNĐ
Tác giả: TS. Tô Phương Cường (Chủ biên) - TS. Trương Gia Quyền - ThS. Huỳnh Cảnh Quân - ThS. Nhan Vĩ Quang - ThS. Trương Mỹ Vân - ThS. Huỳnh Thị Chiêu Uyên
Giá ebook: 34,000 VNĐ
Tác giả: Nguyễn Thị Huyền Ngân
Giá ebook: 12,000 VNĐ
Tác giả: Nguyễn Thị Huyền Ngân
Giá ebook: 12,000 VNĐ
Tác giả: Nguyễn Thị Huyền Ngân
Giá ebook: 22,000 VNĐ