Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: PGS. TS. Hồ Thúy Ngọc (Chủ biên)
Giá ebook: 49,000 VNĐ
Tác giả: Lời giảng: Tỳ kheo Thích Minh Đức - Biên soạn: Phật tử Như Thánh
Giá ebook: 10,000 VNĐ
Tác giả: Nguyễn Hữu Tấn
Giá ebook: 18,000 VNĐ
Tác giả: TS. Trần Đăng Thịnh (chủ biên) - ThS. Nguyễn Thị Thanh Vân - ThS. Trương Thị Hòa - ThS. Nguyễn Thị Thanh Thúy - ThS. Phan Thị Kim Phương
Giá ebook: 10,000 VNĐ
Tác giả: ThS. Lê Trường Diễm Trang - ThS. Phan Thị Thanh Hiền
Giá ebook: 10,000 VNĐ