Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Thuý Hằng, TS. Mai Hồng Hà, TS. Phạm Đức Thiện, PGS.TS. Phan Đức Hùng, TS. Nguyễn Thị Bích Liễu, ThS. Nguyễn Thanh Tú
Giá ebook: 20,000 VNĐ
Tác giả: TS. Trần Thị Kim Anh, TS. Hoàng Thị Tuyết Nhung
Giá ebook: 20,000 VNĐ
Tác giả: ThS. Nguyễn Văn Thức, TS. Phạm Thị Hồng Nga, KS. Nguyễn Tử Định
Giá ebook: 20,000 VNĐ
Tác giả: TS. Nguyễn Nhân Bổn, TS. Lê Văn Đại
Giá ebook: 20,000 VNĐ
Tác giả: TS. Võ Thị Ngà, TS. Hoàng Minh Hảo, TS. Hồ Phương
Giá ebook: 20,000 VNĐ