Chi tiết sách
Lịch sử truyền thống đấu tranh cách mạng và 25 năm xây dựng, phát triển của Đảng bộ và nhân dân xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn (1930-2000)

Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ xã Tân Xuân - Huyện Hóc Môn

Số lượng còn: 3