Chi tiết sách
50 năm đấu tranh, xây dựng, trưởng thành của Đảng bộ và nhân dân Phước Bình, tỉnh Bình Phước (1954-2004)

Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ thị trấn Phước Bình tỉnh Bình Phước

Số lượng còn: 6