Chi tiết sách
Lịch sử Đảng bộ quận Tân Bình (1975-2005)

Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ quận Tân Bình

Số lượng còn: 3