Chi tiết sách
Lịch sử truyền thống đấu tranh, xây dựng của Đảng bộ và Nhân dân xã Thạnh An huyện Cần Giờ (1930-2005)

Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ xã Thạnh An- Huyện Cần Giờ

Số lượng còn: 3