Chi tiết sách
Lịch sử truyền thống của Đảng bộ và nhân dân phường 11 quận 8(1930-1975)

Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ phường 11 quận 8

Số lượng còn: 3