Chi tiết sách
Lịch sử truyền thống Đảng bộ và nhân dân phường 2 quận 8 (1930-2005)

Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ phường 2 quận 8

Số lượng còn: 3