Chi tiết sách
Lịch sử truyền thống Cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Tân Phú Trung (1930 - 2005)

Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tân Phú Trung huyện Củ Chi

Số lượng còn: 3