Chi tiết sách
Lược sử truyền thống đội biệt động 67A Phân khu Gò Môn

Tác giả: Ban Thường vụ Huyện ủy huyện Hóc Môn

Số lượng còn: 5