Chi tiết sách
Truyền thống Cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Lai Hưng (1945 - 2005)

Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ xã Lai Hưng huyện Bến Cát tỉnh Bình Dương

Số lượng còn: 3