Chi tiết sách
Lịch sử truyền thống Cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Nhị Bình (1930 - 2005)

Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ xã Nhị Bình huyện Hóc Môn

Số lượng còn: 3