Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Bùi Nguyễn Trường Kiên
Giá ebook: 47,000 VNĐ
Tác giả: Trần Hoàng Vũ - Hà Tấn Tài
Giá ebook: 92,000 VNĐ
Tác giả: Ma Văn Kháng
Giá ebook: 99,000 VNĐ
Tác giả: Isabelle Müller
Giá ebook: 62,000 VNĐ
Tác giả: Trần Minh Thương
Giá ebook: 65,000 VNĐ
Chi tiết sách
Văn học dân gian Bến Tre (Tuyển chọn từ tài liệu sưu tầm điền dã) - Công trình đạt giải thưởng hội Văn nghệ dân gian Việt Nam 2012 - Tập 1

Tác giả: Khoa Văn học Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh - Nguyễn Ngọc Quang - La Mai Thi Gia (Chủ biên) - Phan Xuân Viện - Nguyễn Hữu Ái - Lê Thị Thanh Vy

Số lượng còn: 2