Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Bùi Nguyễn Trường Kiên
Giá ebook: 47,000 VNĐ
Tác giả: Trần Hoàng Vũ - Hà Tấn Tài
Giá ebook: 92,000 VNĐ
Tác giả: Ma Văn Kháng
Giá ebook: 99,000 VNĐ
Tác giả: Isabelle Müller
Giá ebook: 62,000 VNĐ
Tác giả: Trần Minh Thương
Giá ebook: 65,000 VNĐ
Chi tiết sách
Tập 2: Ca Văn Thỉnh - Di sản văn hóa Nam Bộ nhìn từ lịch sử Nam Bộ

Tác giả: Lê Sỹ Đồng - Nguyễn Long Trảo (Sưu tầm, tuyển soạn) - Đoàn Lê Giang (Giới thiệu)

Số lượng còn: 2