Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Lê Huy Khoa và Tập thể giáo viên
Giá ebook: 63,000 VNĐ
Tác giả: Lê Vân
Giá ebook: 30,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Sơn Đài
Giá ebook: 79,000 VNĐ
Tác giả: Phú An
Giá ebook: 39,000 VNĐ
Tác giả: Phú An
Giá ebook: 58,000 VNĐ
Chi tiết sách
Phát triển bền vững chăn nuôi - ngành kinh tế trọng điểm của Việt Nam (sách chuyên khảo)

Tác giả: TS. Vòng Thình Nam

Số lượng còn: 2


Phát triển bền vững chăn nuôi - ngành kinh tế trọng điểm của Việt Nam (sách chuyên khảo)

Tác giả: TS. Vòng Thình Nam

Số lượng còn: 2