Chi tiết sách
Lịch sử lực lượng vũ trang quận 11 (1945-2015)

Tác giả: Ban chỉ huy quân sự

Số lượng còn: 3