Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Lê Ngọc Khánh
Giá ebook: 25,000 VNĐ
Tác giả: Nguyễn Cảnh Khánh
Giá ebook: 65,000 VNĐ
Tác giả: Cúc T.
Giá ebook: 20,000 VNĐ
Tác giả: Nguyễn Đình Thống (Chủ biên)
Giá ebook: 45,000 VNĐ
Tác giả: Trương Huỳnh Như Trân
Giá ebook: 20,000 VNĐ
Chi tiết sách
Các kỹ thuật cơ bản trong thực nghiệm vi sinh vật học

Tác giả: TS. Trịnh Khánh Sơn

Số lượng còn: 3