Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản - tỉnh Bình Phước
Giá ebook: 15,000 VNĐ
Tác giả: Trung Nghĩa
Giá ebook: 46,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Mã Thiện Đồng
Giá ebook: 43,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Chi tiết sách
Giáo trình thực hành Điện tử công suất (Mạch nghịch lưu)

Tác giả: ThS. Lê Thanh Đạo - ThS. Lê Hoàng Minh - KS. Phạm Quang Huy

Số lượng còn: 3


Giáo trình thực hành Điện tử công suất (Mạch nghịch lưu)

Tác giả: ThS. Lê Thanh Đạo - ThS. Lê Hoàng Minh - KS. Phạm Quang Huy

Số lượng còn: 3