Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Phạm Phương Thảo
Giá ebook: 25,000 VNĐ
Tác giả: Trần Đình Ba
Giá ebook: 50,000 VNĐ
Tác giả: Trần Nguyễn Huyền Trâm
Giá ebook: 23,000 VNĐ
Tác giả: Huỳnh Ngọc Trảng
Giá ebook: 42,000 VNĐ
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Hải
Giá ebook: 30,000 VNĐ
Chi tiết sách
Lịch sử truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và Nhân dân quận 6 (1930-1975)

Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ Cộng sản Việt Nam quận 6

Số lượng còn: 3