Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Trần Trà My
Giá ebook: 55,000 VNĐ
Tác giả: Jack Canfield, Mark Victor Hansen, Paul J. Meyer, Barbara Russell Chesser và Amy Seeger
Giá ebook: 39,000 VNĐ
Tác giả: Margareta Magnusson
Giá ebook: 39,000 VNĐ
Tác giả: J. Stuart Ablon, Ph.D.
Giá ebook: 69,000 VNĐ
Tác giả: Mark Pitstick
Giá ebook: 39,000 VNĐ
Chi tiết sách
Giáo trình CAD/CAM/CNC

Tác giả: TS. Phạm Sơn Minh - ThS. Dương Thị Vân Anh - ThS. Huỳnh Đỗ Song Toàn - ThS. Nguyễn Văn Sơn

Số lượng còn: 3


Giáo trình CAD/CAM/CNC

Tác giả: TS. Phạm Sơn Minh - ThS. Dương Thị Vân Anh - ThS. Huỳnh Đỗ Song Toàn - ThS. Nguyễn Văn Sơn

Số lượng còn: 3