Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản - tỉnh Bình Phước
Giá ebook: 15,000 VNĐ
Tác giả: Trung Nghĩa
Giá ebook: 46,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Mã Thiện Đồng
Giá ebook: 43,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Chi tiết sách
Mô hình hóa và tối ưu hóa trong công nghệ hóa học và thực phẩm (Sách chuyên khảo)

Tác giả: TS. Nguyễn Tấn Dũng - TS. Nguyễn Quang Vinh - TS. Châu Thanh Tuấn

Số lượng còn: 2


Mô hình hóa và tối ưu hóa trong công nghệ hóa học và thực phẩm (Sách chuyên khảo)

Tác giả: TS. Nguyễn Tấn Dũng - TS. Nguyễn Quang Vinh - TS. Châu Thanh Tuấn

Số lượng còn: 2