Chi tiết sách
Lịch sử truyền thống Đảng bộ và nhân dân phường Tăng Nhơn Phú B (1930-2015)

Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ phường Tăng Nhơn Phú B quận 9

Số lượng còn: 3