Chi tiết sách
Lịch sử truyền thống cách mạng của Đảng bộ và Nhân dân xã Tân An Hội (1930-2010) - huyện Củ Chi

Tác giả: Ban thường vụ đảng ủy xã Tân An Hội - huyện Củ Chi

Số lượng còn: 3