Chi tiết sách
Lịch sử truyền thống đấu trang cách mạng của đảng bộ và nhân dân xã An Nhơn Tây (1930-2010)

Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ xã An Nhơn Tây-Huyện Củ chi

Số lượng còn: 3