Chi tiết sách
Lịch sử lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Bình Dương (1945 - 2005)

Tác giả: Quân khu 7 - Đảng ủy Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bình Dương

Số lượng còn: 3