Chi tiết sách
Lịch sử truyền thống cách mạng của đảng bộ và nhân dân Xã Thái Mỹ (1930 - 2010)

Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Thái Mỹ huyện Củ Chi

Số lượng còn: 3