Chi tiết sách
Lịch sử truyền thống Cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Bà Điểm (1930-2005)

Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ xã Bà Điểm huyện Hóc Môn

Số lượng còn: 3