Chi tiết sách
Lịch sử Đảng bộ và nhân dân Phường Thạnh Lộc (1997 - 2010)

Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ phường Thạnh Lộc quận 12

Số lượng còn: 3