Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản - tỉnh Bình Phước
Giá ebook: 15,000 VNĐ
Tác giả: Trung Nghĩa
Giá ebook: 46,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Mã Thiện Đồng
Giá ebook: 43,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Chi tiết sách
Kỹ thuật trồng nấm ăn và nấm dược liệu

Tác giả: GS.TS. Trần Văn Mão - ThS. Trần Tuấn Kha

Số lượng còn: 1


Kỹ thuật trồng nấm ăn và nấm dược liệu

Tác giả: GS.TS. Trần Văn Mão - ThS. Trần Tuấn Kha

Số lượng còn: 1