Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Lê Huy Khoa và Tập thể giáo viên
Giá ebook: 63,000 VNĐ
Tác giả: Lê Vân
Giá ebook: 30,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Sơn Đài
Giá ebook: 79,000 VNĐ
Tác giả: Phú An
Giá ebook: 39,000 VNĐ
Tác giả: Phú An
Giá ebook: 58,000 VNĐ
Chi tiết sách
Kỹ thuật trồng nấm ăn và nấm dược liệu

Tác giả: GS.TS. Trần Văn Mão - ThS. Trần Tuấn Kha

Số lượng còn: 1


Kỹ thuật trồng nấm ăn và nấm dược liệu

Tác giả: GS.TS. Trần Văn Mão - ThS. Trần Tuấn Kha

Số lượng còn: 1