Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Lê Huy Khoa và Tập thể giáo viên
Giá ebook: 63,000 VNĐ
Tác giả: Lê Vân
Giá ebook: 30,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Sơn Đài
Giá ebook: 79,000 VNĐ
Tác giả: Phú An
Giá ebook: 39,000 VNĐ
Tác giả: Phú An
Giá ebook: 58,000 VNĐ
Chi tiết sách
Công nghệ chế tạo và sử dụng vacxin ở Việt Nam

Tác giả: PGS.TS. Phạm Sỹ Lăng - TS. Nguyễn Bá Hiên (Đồng chủ biên)

Số lượng còn: 2


Công nghệ chế tạo và sử dụng vacxin ở Việt Nam

Tác giả: PGS.TS. Phạm Sỹ Lăng - TS. Nguyễn Bá Hiên (Đồng chủ biên)

Số lượng còn: 2