Chi tiết sách
Lịch sử truyền thống Đảng bộ và nhân dân phường Phú Thuận (1930 - 2010)

Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ Phường Phú Thuận, Quận 7

Số lượng còn: 3