Chi tiết sách
Lịch sử Truyền thống Đảng bộ và nhân dân phường 15 Quận Tân Bình (1930 - 2010)

Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ phường 15 quận Tân Bình

Số lượng còn: 3