Chi tiết sách
Lịch sử truyền thống của Đảng bộ và nhân dân phường 8 Quận 8 (1930 - 2005)

Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ phường 8 quận 8

Số lượng còn: 3