Chi tiết sách
Lịch sử truyền thống Đảng bộ và nhân dân Phường 14 Quận 8 (1930 - 2005)

Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ phường 14 quận 8

Số lượng còn: 3