Chi tiết sách
Quốc hội Việt Nam - Chuyện về chất vấn và phát ngôn trong Quốc hội - Kỷ niệm 70 năm Quốc hội đầu tiên nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa (1946-2016) 40 năm Quốc hội nước Việt Nam thống nhất (1976-2016) (Tập 7)

Tác giả: Hà Minh Hồng (Chủ biên)

Số lượng còn: 3