Chi tiết sách
Lịch sử truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Bình Mỹ huyện Củ Chi (1930-2010)

Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ xã Bình Mỹ huyện Củ Chi

Số lượng còn: 3