Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản - tỉnh Bình Phước
Giá ebook: 15,000 VNĐ
Tác giả: Trung Nghĩa
Giá ebook: 46,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Mã Thiện Đồng
Giá ebook: 43,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Chi tiết sách
Quốc hội khóa I (1946) - Chuyện về kỳ họp thứ nhất (Tập 2)

Tác giả: Hà Minh Hồng - Lưu Văn Quyết (Đồng Chủ biên) - Trần Thuận - Dương Thành Thông - Hà Minh Đức

Số lượng còn: 2


Quốc hội khóa I (1946) - Chuyện về kỳ họp thứ nhất (Tập 2)

Tác giả: Hà Minh Hồng - Lưu Văn Quyết (Đồng Chủ biên) - Trần Thuận - Dương Thành Thông - Hà Minh Đức

Số lượng còn: 2