Chi tiết sách
Lịch sử truyền thống Đảng bộ và nhân dân Phường Hiệp Bình Chánh (1997 - 2010)

Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ phường Hiệp Bình Chánh quận Thủ Đức

Số lượng còn: 3