Chi tiết sách
Lịch sử truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân Cần Thạnh anh hùng (1930 - 2005)

Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ thị trấn Cần Thạnh huyện Cần Giờ

Số lượng còn: 3