Chi tiết sách
Lịch sử truyền thống Đảng bộ và Nhân dân phường Phú Mỹ - Quận 7( 1930 - 2015)

Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ phường Phú Mỹ quận 7

Số lượng còn: 3