Chi tiết sách
Lịch sử truyền thống Đảng bộ và Nhân dân phường Phú Hữu - Quận 9 ( 1930 - 2010)

Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ phường Phú Hữu quận 9

Số lượng còn: 3