Chi tiết sách
Lịch sử truyền thống Đảng bộ và Nhân dân phường 13 - Quận Phú Nhuận ( 1975 - 2015)

Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ phường 13 quận Phú Nhuận

Số lượng còn: 3