Chi tiết sách
Lịch sử truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi (1930 - 2010)

Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi

Số lượng còn: 3