Chi tiết sách
Lịch sử truyền thống của Đảng bộ và nhân dân phường 10 - quận 10 (1930-2010)

Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ phường 10 - quận 10

Số lượng còn: 3