Chi tiết sách
Lịch sử truyền thống cách mạng của Đảng bộ và Nhân dân phường Hòa Thạnh quận Tân Phú (1930-2010)

Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ phường Hòa Thạnh - Quận Tân Phú

Số lượng còn: 3