Chi tiết sách
Kỹ năng quản lý điều hành tại Ấp - Thôn - Tổ dân phố

Tác giả: PGS.TS. Trương Thị Hiền - GVCC.Ths. Luật Lý Thị Như Hòa

Số lượng còn: 7