Chi tiết sách
Lịch sử truyền thống Đảng bộ và Nhân dân phường 6 quận 11 (1930-2010)

Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ phường 6 quận 11

Số lượng còn: 3