Chi tiết sách
Lịch sử truyền thống cách mạng Đảng bộ và Nhân dân xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn (1930-2005)

Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ xã Tân Thới Nhì

Số lượng còn: 3