Chi tiết sách
Lịch sử truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và Nhân dân xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi (1930-2010)

Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ xã Phước Vĩnh An

Số lượng còn: 3