Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: TS. Trương Gia Quyền (Chủ biên) - TS. Tô Phương Cường - ThS. Huỳnh Thị Chiêu Uyên - ThS. Hoàng Quỳnh Anh - ThS. Nguyễn Thị Hoàng Oanh
Giá ebook: 20,000 VNĐ
Tác giả: Lê Thiếu Nhơn
Giá ebook: 25,000 VNĐ
Tác giả: Lê Công Sơn
Giá ebook: 49,000 VNĐ
Tác giả: Khoa Văn học - Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh - La Mai Thi Gia (chủ biên) - Phan Xuân Viện - Lê Thị Thanh Vy
Giá ebook: 41,000 VNĐ
Chi tiết sách
Kinh kịch Trung Quốc

Tác giả: Từ Thành Bắc

Số lượng còn: 5